Biblioteka Jovan Grčić Milenko – Beočin

Od prve čitaonice radnika i nameštenika Beočinske fabrike cementa osnovane 1902.godine do danas na hiljade Beočinaca je steklo prva saznanja o svetu upravo koristeći knjižni fond čitaonice i biblioteke

On se decenijama menjao, rastao i obogaćivao, a sa druge strane ostao isti lako dostupan i razumljiv korisnicima raznih uzrasnih grupa i različitog obrazovanja.

Biblioteka ‘’Jovan Grčić Milenko’’ je danas moderna ustanova sa dugogodišnjom tradicijom u radu sa knjigom u negovanju i zadovoljavanju kulturnih i obrazovnih potreba svojih sugrađana. Glavna je, matična biblioteka za beočinsku opštinu i ima četiri ogranka: u Rakovcu, Beočin selu, Čereviću i Lugu.

Biblioteka raspolaže bogatim fondom sa preko 35000 knjiga iz svih oblasti ljudskog znanja i stvaralaštva. U mogućnosti je da svojim korisnicima stavi na raspolaganje raznovrstan fond dečje knjige, značajnu stručnu literaturu, popularnu beletristiku, klasičnu literaturu, staru i tekuću periodiku, a istraživačima bogate fondove zavičajne građe staru i retku knjigu.

U narednom periodu plan je da se korisnicima omogući i pristup razlčitim bazama podataka preko globalne računarske mreže kao i korišćenje digitalizovanih formi biblotečke građe.

Zavičajnu zbirku Matične bibilioteke čine monografske i serijske publikacije kao i netipičan bibliotečki materijal nastao na geofizičkoj, političkoj i administrativnoj celini koja obuhvata Beočin grad, Beočin selo, Rakovac, Braziliju, Čerević, Banoštor, Sviloš, Lug, Grabovo i Susek. U zbirku ulazi bibliotečki materijal bez obzira na vreme kada je štampan i jezik na kom je štampan (najveći deo je na Srpskom jeziku, deo na Mađarskom i deo na Nemačkom jeziku. Blizu 150 naslova pripada monografskoj i serijskoj publikaciji lokalnih autora (autor rođen na teritoriji beočinske opštine ili publikacija sadržajem pripada zavičajnoj teritoriji ili je štampana na području beočinske opštine), dok najveći deo netipičnog bibliotečkog materijala pripada starim novinskim člancima, brošurama, pozivnicama, fotografijama neposredno vezanim za područje opštine.

Adresa: Trg Cara Lazara 1, Beočin
Telefon: +381 (0)21 870 230
Web: www.kcobeocin.rs/kcentar/?cat=5

Podeli sa prijateljima:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

[instagram-feed cols=2]