Istorijski arhiv – Kikinda

Na području severnog Banata, do 1946. godine nije postojala ustanova za prikupljanje, stručno obrađivanje i čuvanje arhivske građe, nego su sami njeni stvaraoci , na osnovu tadašnjih propisa, odbirali šta treba čuvati, a šta izlučivati kao bezvredan materijal.

Odlukom gradskog narodnog odbora Kikinda od 7 novembra 1946. godine, osnovano je Arhivsko područje br. 5 (ovaj dokument,nažalost, nije sačuvan) ali ne kao samostalna ustanova, već u sastavu Gradskog muzeja u Kikindi, za teritoriju današnjih opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac.

Od 1.1.1955. godine, takođe rešenjem GNO Kikinda, Arhiv je odvojen od Muzeja i nakon više statusnih i drugih promena, od 1.1.1991. dobija naziv pod kojim i danas radi – Istorijski arhiv.

Arhiv obavlja spoljnu zaštitu u 260 evidentirane registrature sa preko 17.000 metara arhivske građe i registratorskog materijala. U samom arhivu smešteno je 2100 m. arhivske građe na preko 2500 m polica.

Građa je raspoređena u 389 fondova i 6 zbirki. Vremenski raspon građe je od 1747. do 2011. godine a pisana je na srpskom, mađarskom, nemačkom i latinskom jeziku.

Dvanaest fondova sa 175 m građe kategorizovani su kao kulturno dobro od izuzetnog značaja, a dvadeset i šest kao kulturno dobro od velikog značaja. Gotovo svi fondovi su tehnički sređeni, najstariji su i analitički obrađeni.

Građa iz mlađeg perioda koristi se u upravno pravne svrhe (tzv. operativna građa) dok je starija, predmet interesovanja istraživača (tzv. istorijska građa). Danas u Arhivu ima jedanaest zaposlenih, od kojih su devet stručni radnici. U proteklom periodu u Arhivu je radilo ukupno 42 radnika.

Svi su oni predano, vredno, odgovorno i mukotrpno stvarali ono što se danas savesno čuva, sređuje i obrađuje.

Adresa: Trg Srpskih Dobrovoljaca 2, Kikinda
Telefon: +381 (0)230 22 187, +381 (0)230 439 835
E-mail: [email protected]
Web: www.arhivkikinda.org.rs

Podeli sa prijateljima:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i: