Istorijski arhiv – Kikinda

Na području severnog Banata, do 1946. godine nije postojala ustanova za prikupljanje, stručno obrađivanje i čuvanje arhivske građe, nego su sami njeni stvaraoci , na osnovu tadašnjih propisa, odbirali šta treba čuvati, a šta izlučivati kao bezvredan materijal.

Odlukom gradskog narodnog odbora Kikinda od 7 novembra 1946. godine, osnovano je Arhivsko područje br. 5 (ovaj dokument,nažalost, nije sačuvan) ali ne kao samostalna ustanova, već u sastavu Gradskog muzeja u Kikindi, za teritoriju današnjih opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac.

Od 1.1.1955. godine, takođe rešenjem GNO Kikinda, Arhiv je odvojen od Muzeja i nakon više statusnih i drugih promena, od 1.1.1991. dobija naziv pod kojim i danas radi – Istorijski arhiv.

Arhiv obavlja spoljnu zaštitu u 260 evidentirane registrature sa preko 17.000 metara arhivske građe i registratorskog materijala. U samom arhivu smešteno je 2100 m. arhivske građe na preko 2500 m polica.

Građa je raspoređena u 389 fondova i 6 zbirki. Vremenski raspon građe je od 1747. do 2011. godine a pisana je na srpskom, mađarskom, nemačkom i latinskom jeziku.

Dvanaest fondova sa 175 m građe kategorizovani su kao kulturno dobro od izuzetnog značaja, a dvadeset i šest kao kulturno dobro od velikog značaja. Gotovo svi fondovi su tehnički sređeni, najstariji su i analitički obrađeni.

Građa iz mlađeg perioda koristi se u upravno pravne svrhe (tzv. operativna građa) dok je starija, predmet interesovanja istraživača (tzv. istorijska građa). Danas u Arhivu ima jedanaest zaposlenih, od kojih su devet stručni radnici. U proteklom periodu u Arhivu je radilo ukupno 42 radnika.

Svi su oni predano, vredno, odgovorno i mukotrpno stvarali ono što se danas savesno čuva, sređuje i obrađuje.

Adresa: Trg Srpskih Dobrovoljaca 2, Kikinda
Telefon: +381 (0)230 22 187, +381 (0)230 439 835
E-mail: [email protected]
Web: www.arhivkikinda.org.rs

Podeli sa prijateljima:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

[instagram-feed cols=2]