Lovišta u okviru Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ su ustanovljena i formirana na površini od 109.824,34 ha, što iznosi 5,10% od ukupno formiranih lovišta u Vojvodini (2.152.635,60 ha).

Na ovoj površini ustanovljeno je, formirano i dodeljeno Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ 17 lovišta sa kojima gazduje pet ogranaka Preduzeća (Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“- Novi Sad; Šumsko gazdinstvo „Sombor“ – Sombor; Šumsko gazdinstvo „Banat“ – Pančevo; Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ – Sremska Mitrovica i „Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad – Petrovaradin). Od ukupne površine lovišta, 27.462,33 ha (25,01% ) je ograđeno.

Sa svojim lovištima, uzgajalištima divljači i stručnim kadrovima JP „Vojvodinašume“ predstavlja lovno-privredni subjekat u Pokrajini i Republici, a time i neizostavni činilac u planiranju ukupnog razvoja lovstva.

Ograđena lovišta služe za intenzivan i savremen način gajenja dve autohtone uzgojne vrste (jelen i divlja svinja) i dve alohtone uzgojne vrste (jelen lopatar i muflon), koje se, uglavnom, gaje zajedno u istom ograđenom prostoru. Kao prateća vrsta u otvorenim lovištima nalazi se srneća divljač koja je po svojoj brojnosti u lovištima JP „Vojvodinašume“ značajno zastupljena.

Intenzivna proizvodnja i gajenje krupne divljači namenjena je uglavnom za inostrane lovce – turiste (za inostrano tržište), a u zadnjih nekoliko godina i za domaće lovace – turiste (domaće tržište),  jer su na ovaj način finansijski efekti indirektne koristi daleko veće.

Šumska gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Sombor“ – Sombor, gazduje lovištima („Subotičke šume“- Subotica; „Kozara“ -Bački Monoštor; „Apatinski rit“ – Apatin) ukupne površine 23.980,42 ha, od čega na ograđeni deo lovišta otpada 18.386,39 ha (77,00%).

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ – Novi Sad gazduje lovištima („Podunavsko lovište Plavna“ – Plavna, opština Bač i „Koviljski rit“ – Kovilj,opština Novi Sad) ukupne površine 7.963,18 ha od čega se pod ogradom nalazi 630 ha (7,91%).

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ – Sremska Mitrovica gazduje lovištima: „Bosutske šume“ – Morović, opština Šid; „Kućine“ – Višnjićevo, opština Šid; „Posavsko lovište Karakuša“ – Klenak, opština Ruma; „Posavsko lovište Kupinik“ Kupinovo, opština Pećinci i „Vranjak“ – Višnjićevo, opština Šid. Ukupna površina lovišta sa kojima gazduje ovo gazdinstvo je 34.308,92 ha, od čega je pod ogradom 5.328,71 ha (15,53%).

Šumsko gazdinstvo „Banat“ – Pančevo gazduje lovištima („Donje podunavlje“ –Pančevo; „Vršačke planine“– Vršac; „Deliblatska peščara“– Pančevo i „Smederevska ada“ -Kovin). Ovo gazdinstvo je dobilo na gazdovanje lovišta ukupne površine 40.282,28 ha, od čega je pod ogradom 2.410 ha (5,98%).

„Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad-Petrovaradin gazduje lovištima („Ristovača“; „Kamarište“ – Odžaci kod Bača i „Kaćka šuma“. Ukupna površina lovišta iznosi 3.298,54 ha od čega se pod ogradom nalazi 753 ha (22,82%).Lovišta u okviru Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ su ustanovljena i formirana na površini od 109.824,34 ha, što iznosi 5,10% od ukupno formiranih lovišta u Vojvodini (2.152.635,60 ha).

Podeli sa prijateljima:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

[instagram-feed cols=2]