Biblioteka Sirmai Karolj – Temerin

Čitalačko udruženje, tj. biblioteka u Temerinu javlja se već od druge polovine 19. veka, tačnije 1861. godine.

O ovoj staroj biblioteci ne zna se gotovo ništa, jer su sva dokumenta uništena tokom ratova, uključujući i knjige. Iz 1910. godine ostao je katalog koji je izdala „Opštinska mađarsko-katolička gradska čitaonica”. U to vreme biblioteka je posedovala 1954 knjige. Postojeći katalog iz 1935. godine, koji broji 2830 knjiga, svedoči o tome da je biblioteka zadržala veći deo ovih knjiga i bez većeg gubitka prebrodila Prvi svetski rat.

Za vreme Drugog svetskog rata dokumentacija i veći deo knjižnog fonda su uništeni. Iz sećanja starijih građana znamo da je biblioteka na kraju tridesetih godina imala posebnu zgradu i da su nedeljno dva puta mogli da pozajmljuju knjige. Osim centralne biblioteke, radile su i dve manje: Biblioteka udruženih poljoprivrednika, osnovana 1898. godine, sa 1500 knjiga; sa knjigama uglavnom stručne tematike, o ratarstvu i stočarstvu. Drugo manje čitalačko udruženje je osnovano 1932. godine na Koloniji. Do 1941. godine broj članova udruženja se povećao na 170. Tu su stizali dnevna štampa i časopisi, što je bilo značajno u tom periodu jer je radio bio retkost i nije postojala televizija. Čitaoci su u biblioteci dolazili do svakodnevnih najbitnijih informacija o događajima. 1941. godine rad čitalačkog udruženja je prekinut. Tokom Drugog svetskog rata rad biblioteke sveo se na minimum, a kasnije je potpuno obustavljen zbog potpunog uništenja knjižnog fonda.

Posle rata počela je obnova Temerina, a ujedno i biblioteke. 1946. godine konstituiše se u Temerinu Kulturno udruženje „Adi Endre”, u okviru čijeg delovanja je osnovana i biblioteka. Zbog obnavljanja knjižnog fonda, ljubitelji knjiga su obišli selo i zamolili građane da poklone sačuvane knjige u korist biblioteke, potraživši knjige čak u podrumima i tavanima napuštenih kuća. Uspeli su da skupe 1519 knjiga. Biblioteka je radila pod veoma teškim materijalnim uslovima, a nije bilo ni stalne prostorije. Bibliotekarsku delatnost su obavljali dobrovoljci. Ovakvo stanje je potrajalo do 1955. godine.

Tek 1955. god. u Temerinu je osnovana „Narodna knjižnica i čitaonica– Temerin”, sa stalnom prostorijom i jednom osobom za rukovođenje bibliotekom, a rešeno je i finansiranje rada biblioteke. U naseljima Bački Jarak, Sirig i na Koloniji osnovana su kulturno-umetnička društva, u okviru kojih se nalazila i mala biblioteka.

Od 1962. godine počinje period razvoja biblioteke, kada je određena stalna prostorija za bibliotečku delatnost, obezbeđena su finansijska sredstva i radna snaga. Polako se povećava broj knjiga i članova biblioteke. 1963. godine dolazi do promene naziva „Narodna knjižnica i čitaonica” u „Narodna biblioteka–Népkönyvtár–Temerin”. Nakon dve godine, 1965. proglašena je matičnom bibliotekom u Temerinu, sa organizacijom rada u ograncima ,,Petar Kočić” u Bačkom Jarku i ,,Branko Radičević” u Sirigu.

Tokom 1966. godine došlo je do integracija sa Narodnim univerzitetom u Temerinu, pa tako od 1. jula 1966. g. Narodna biblioteka sa svojim ograncima vrši funkciju u sastavu Narodnog univerziteta u Temerinu.

23. oktobra 1975. preimenovana je u Narodna biblioteka ,,Sirmai Karolj”–Népkönyvtár–Temerin. Nazvana je po Sirmai Karolju, poznatom književniku, rođenom u Temerinu 1890. godine. 90-ih godina 20. veka Narodna biblioteka ,,Sirmai Karolj“ premeštena je na novu lokaciju, u Novosadsku ulicu broj 387, ali samo privremeno, dok se nije pronašlo neko bolje rešenje. I danas se biblioteka nalazi na toj lokaciji, na prostoru od 165 m2. 2013. godine naziv Narodna biblioteka menja u današnji: Javna biblioteka ,,Sirmai Karolj” Temerin.

Javna biblioteka ,,Sirmai Karolj“ delatnost obavlja u centralnom objektu u Temerinu i u ograncima ,,Petar Kočić” u Bačkom Jarku i ,,Branko Radičević” u Sirigu. Osnovna delatnost biblioteke je prikupljanje, obrada i izdavanje bibliotečkog materijala na korišćenje. Raspolaže knjižnim fondom od oko 64 000 knjiga, na srpskom i mađarskom jeziku, iz svih oblasti: enciklopedije, filozofija, psihologija, religija, društvene nauke, prirodne nauke, primenjene nauke, umetnost, književnost, istorija, geografija, dečja književnost.

Podeli sa prijateljima:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

[instagram-feed cols=2]