Kalakača – Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datira iz perioda starijeg gvozdenog doba.

Nalazi se na rečnoj terasi visoko iznad obale Dunava, u blizini beščanskog mosta.

Prva istraživanja ovog lokaliteta, koja su prethodila izgradnji autoputa i mosta, otkriven je deo naselja koji je sa južne strane zaštićen rovom i verovatno zemljanim bedemom, dok je sa ostalih strana naselje bilo zaštićeno prirodnim usecima (surducima) i visokom strmom obalom.

Na istraženom prostoru pronađeno je 215 objekata od kojih najveći broj predstavljaju silosi za čuvanje žita i ostalih namirnica.

Manji broj objekata predstavlja kružne kolibe sa centralnim stubom u sredini.

Nalazište je veoma poznato i priznato, ne samo u srpskoj već i evropskoj arheologiji.

Najveći broj pokretnih predmeta pronađenih prilikom arheoloških iskopavanja čine ulomci keramičkih posuda – amfore, pitosi, zdele, šolje, minijaturne livačke posude.

Podeli sa prijateljima:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i: