Crkvine – Horgoš

Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezničke pruge Subotica-Horgoš.

Zaštitnim iskopavanjima otkriveni su temelji crkve sa tornjem koji je prizidan uz zapadni zid.

Temelji hrama rađeni su u tehnici trpanca, od lomljenog kamena vezanog razmućenog glinom.

Na većem delu osnove sačuvana je samo nabijena glina sa sitnijim šljunkom u širini zida (1 m).

Prilikom iskopavanja, u ruševinama unutrašnjeg dela crkve otkriven je grob sa srebrnim nakitom iz XV veka.

Konzervirani temelji crkve su razvučeni i uništeni.

Naknadno je načinjena kopija temelja, ali ona ne može imati svojstvo nepokretnog kulturnog dobra.

Kako se ne raspolaže pouzdanim arheološkim podacima, autor iskopavanja je, na osnovu analogija itraženih sakralnih objekata, uglavnom u Mađarskoj, datovao crkvu u polovinu XIII veka. Južno i jugoistočno od crkve nalazi se veća nekropola, koja je delimično uništena trasom autoputa, a na periferiji je obrazovano srednjevekovno naselje.

Na susednim suvim uzvišenjima u močvari, nalazi se nekoliko manjih naseobina koje se arheološki mogu datovati od XI do XV veka.

Oko ostataka crkve je 1995. istražena srednjevekovna nekropola.

 

Podeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ostavi komentar

Pretplati se na naš newsletter

Obećavamo da te nećemo smarati sa SPAM porukama. 🙂

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.