Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke.

Podignuto je krajem III veka kao deo utvrđenog kontralimesa, nasuprot utvrđenju Bononia (Banoštor).

Manja arheološka iskopavanja obavljena su 1902, dok su istraživanjima 1967. i 1974-75. otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na obali Dunava.

Na južnoj strani kompleksa nalaze se kasnosrednjovekovna nekropola i grobovi iz doba seobe naroda, a na pretpostavljenom severnom bedemu – sarmatska nekropola.

Priobalni deo utvrđenja prekriven je 1965. odbrambenim nasipom za zaštitu od poplava.

Na preostaloj površini se na osnovu konfiguracije terena mogu uočiti tragovi bedema i drugih građevina u okviru utvrđenja.

Podeli sa prijateljima:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i: