Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ se bavi gazdovanjem šumama sremskog šumskog područja i posluje u sastavu Javnog preduzeća „Vojvodina šume“.

Preduzeće je organizovano u pet radnih jedinica – šumske uprave u Moroviću, Višnjićevu, Klenku i Kupinovu i šumska mehanizacija u Moroviću, koje predstavljaju osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama i direkcije dela preduzeća sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, čiju organizacionu strukturu čine službe.

Osnovne delatnosti preduzeća su uzgoj i zaštita šuma, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada, lov i ribolov, poljoprivreda i dr.

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ gazduje lovištima: „Bosutske šume“ – Morović, opština Šid; „Kućine“ – Višnjićevo, opština Šid; „Posavsko lovište Karakuša“ – Klenak, opština Ruma; „Posavsko lovište Kupinik“ Kupinovo, opština Pećinci i „Vranjak“ – Višnjićevo, opština Šid. Ukupna površina lovišta sa kojima gazduje ovo gazdinstvo je 34.308,92 ha, od čega je pod ogradom 5.328,71 ha (15,53%).

Podeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ostavi komentar

Pretplati se na naš newsletter

Obećavamo da te nećemo smarati sa SPAM porukama. 🙂

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.