Arhiv Srema – Sremska Mitrovica

Istorijski arhiv Srem je osnovan 1946. godine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

Teritorijalna nadležnost Arhiva obuhvata Grad Sremsku Mitrovicu i šest opština Sremskog okruga: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu i Pećince.

Stvarna nadležnost se odnosi na arhivsku građu i registraturski materijal koji su nastali u radu ranijih i sadašnjih organa vlasti, institucija, organizacija, odnosno pravnih subjekata i pojedinaca sa područja teritorijalne nadležnosti.

Zaštita arhivske građe je osnovna delatnost Arhiva i ona se zasniva na Zakonu o kulturnim dobrima (Sl. gl. RS 71/94), Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara (Sl. gl. RS 21/95), Zakonu o javnim službama (Sl. gl. RS 42/91, 71/94), Zakonu o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl. gl. RS 49/92), Zakonu o radu (Sl. gl. RS 25/05, 61/05), Zakonu o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS br. 9/02 i 87/02, …….), Rešenju o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl. gl. RS 7/96), kao i na odlukama opština o poveravanju poslova zaštite arhivske građe.

Stručni rad se zasniva na zakonskim propisima kao i na uputstvima i preporukama, odnosno na pozitivnim dostignućima arhivistike.

U depoima Istorijskog arhiva Srem čuva se 1340 arhivskih fondova (oko 7000 dužnih metara arhivske građe) i zbirki nastalih u vremenskom rasponu od 17. veka do današnjih dana.

Istorijski arhiv Srem, u okviru svoje teritorijalne nadležnosti, vrši stručni terenski nadzor nad 920 aktivnih registratura (državnih organa, organa lokalne samouprave, ustanova, zadruga i preduzeća) u kojima se nalazi na desetine hiljada dužnih metara registraturskog materijala.

Rad u Arhivu organizovan je po Odeljenjima: opštih poslova, za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala na terenu, za registratursko sređivanje i obradu arhivske građe, za korišćenje i izdavanje arhivske građe, za istraživanje i publikovanje arhivske građe.

Istorijski arhiv Srem je smešten u zgradi koja je izgrađena krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. Zakonom je zaštićena kao kulturno dobro. Zgrada je nakon više adaptacija u potpunosti prilagođena potrebama Arhiva. Pored centralne zgrade Arhiv koristi još dva objekta u kojima se nalaze smeštajni depoi. U Arhivu radi 21 radnik.

Radno vreme je od 7-15 časova, radnim danima.

Rad sa istraživačima utorak, sreda i četvrtak od 8-11 časova.

Obavezna je najava istraživača dan ranije službi korišćenja.

Adresa: Vuka Karadžića 4, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 621 861, +381 (0)22 613 592
E-mail: [email protected]
Web: www.arhivsrem.org.rs

Podeli sa prijateljima:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku