Dom kulture i pozorište – Senta

Dom kulture i pozorište Senta deluje u zgradi nekadašnjeg hotela „Eugen”.

Na mestu Hotela „Eugen” stajala je zgrada Velike kafane koja je gledala na Glavni trg, a koja je pak bila sagrađena prilikom obnove grada nakon velikog požara iz 1769. godine. Kafana je počev od 1861. godine bila sedište senćanskog Kasina, te time i omiljeno okupljalište gradske inteligencije. U Staklenoj sali koja je bila podignuta kao krilo zgrade održavani su koncerti, veselja, a od 1863. i pozorišne predstave.

Godine 1900. zakup Hotela „Eugen ” preuzeo je Ignac Lederman, poreklom iz Lipe, te je tada u cilju modernizacije bila započeta i temeljita rekonstrukcija. Pozornicu je sa svečanom salom, koja je planirana umesto Staklene sale, povezivao 6 metara široki trolučni otvor. Bili su predviđeni i cugovi, svlačionice i garderobni depoi. Svi su radovi bili okončani do 15. decembra 1903. Do nove adaptacije došlo je 1938. godine, kada je Hotel „Eugen” postao dvospratan, poprimivši i moderan izgled.

Dom kulture od 1977. deluje u okviru Kulturno – obrazovnog centra „Turzo Lajoš”, najznačajnije ustanove kulture u opštini Senta, kao njegova organizaciona jedinica. Njegovo finansiranje obavlja lokalna samouprava opštine Senta.


Početkom decembra 2007. započeti su najnoviji renovacioni radovi na Domu kulture, te je on 11. septembra 2009, na Dan grada, u svečanim prilikama bio predat na upotrebu, te od tada on deluje saobrazno svojoj nameni. Finansijska sredstva za renovacione radove obezbedili su Pokrajinski sekretarijat za kapitalne investicije, kompanija JTI, kao i Lokalna samouprava grada Sente. Obnovljena je krovna konstrukcija, rešeno je pitanje izolacije kompletne zgrade, sve prostorije su prebojene, zamenjene su daske na pozornici, scenske električne instalacije su potpuno modernizovane, a obnovljeno je i gledalište (redovi sedišta su izdignuti, sedišta su presvučena), baš kao i toaleti, skladište i garderobe.

U programu rada Doma kulture kao jednog od osnovnih ustanova senćanskog Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”, u svojstvu prvenstvenog cilja figuriraju pružanje mogućnosti za kreiranje zajedničkih kulturnih i zabavnih priredbi, za afirmisanje stvaralačke aktivnosti i diseminaciju kulturnih dostignuća. Dom kulture ima važnu ulogu u recepciji profesionalnih umetničkih ostvarenja od strane publike (predstave profesionalnih pozorišta, izložbe, priređivanje koncerata).

Veliki akcenat stavljen je i na potpomaganje rada amaterskih umetničkih družina, obezbeđenje mogućnosti za probe i promocije, kao i organizaciju raznorodnih kulturnih priredbi.
U zgradi kao samostalna ustanova deluje i jedan profesionalni teatar – Senćansko mađarsko kamerno pozorište.

Adresa: Glavni trg 3, Senta
Telefon: +381 (0)24 812 603
Web: www.tlkk.org

Podeli sa prijateljima:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

[instagram-feed cols=2]